Predstavenie spoločnosti

EuroFin Consulting, a.s. je finančný agent pôsobiaci v oblasti poistenia. Spoločnosť sa počas svojho vývoja od roku 2003 vyprofilovala na stabilného a spoľahlivého partnera pre klientov, ktorí hľadajú kvalitné poisťovacie služby a profesionálne poradenstvo.

Spoločnosť buduje kvalitné poisťovacie služby a profesionálne poradenstvo na týchto štyroch pilieroch:

  • Špecializácia na poistenie bytových domov a centrálnych zdrojov tepla

V oblasti poistenia bytového fondu spoluvytvárame poistné produkty a rozširujeme poistné krytie v prospech vlastníkov. Vďaka bohatým skúsenostiam našim klientom ponúkame výnimočné poistné riešenia, profesionálnu starostlivosť, komplexný poistný servis, zodpovedný a odborný prístup pri likvidácií poistných udalostí. Dlhodobo sa špecializujeme na poisťovanie bytových domov a subjektov pôsobiacich v správe bytového fondu. Špecializovaný tím spoločnosti si získal dôveru a uznanie viacerých významných subjektov z tejto oblasti. Staráme sa o poistenie členov Združenia bytového hospodárstva na Slovensku spravujúcich zhruba 5.000 bytových domov. Slovenský zväz výrobcov tepla si nás vybral za poistného partnera pre svojich zhruba 100 členov. V programe akreditovaného vzdelávania Správa bytového fondu na Slovensku spoločnosti AI Nova zastrešujeme tému poistenia. Získali sme si priazeň významných bytových družstiev. Množstvo spoločenstiev vlastníkov bytov na celom území Slovenska si nás vybralo za svojho makléra.

  • Dôvera a poznanie potrieb klientov

Špecializácia nám umožňuje dôkladne pochopiť potreby klientov. Vybrať, prípadne pripraviť vhodný poistný produkt v spolupráci s partnerskými poisťovňami. Ako nezávislý maklér môžeme klientom ponúknuť produkty všetkých poisťovní na trhu. Vďaka vysoko profesionálnym službám, počnúc poradenstvom pri výbere, uzatvorením zmluvy a následnou starostlivosťou o klienta, až po odborný servis a asistenciu pri poistných udalostiach sme získali dôveru viac ako 100 tisíc klientov, ktorím sa staráme o poistenie.

  • Nadštandardná kvalita služieb

Kvalitu služieb považujeme za našu hlavnú konkurenčnú výhodu. Preto naše interné procesy neustále zlepšujeme. Disponujeme kvalifikovaným a motivovaným personálom s bohatou praxou zabezpečujúcim presun administratívy a starostlivosti na sprostredkovateľskú spoločnosť. Spoločnosť je ako jedna z mála poistných maklérov držiteľom certifikátu kvality ISO 9001 od renomovanej nemeckej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o..

  • Finančná stabilita

Spoločnosť EuroFin Consulting, a.s. je krytá poistením profesnej zodpovednosti do 10.000.000 € na činnosť poisťovacieho agenta. To dáva dodatočnú istotu našim klientom pri využívaní našich služieb.

Našou víziou je byť partnerom prvej voľby pri poistení v každom zákazníckom segmente v ktorom dlhodobo pôsobíme. Tomuto smerovaniu prispôsobujeme náš každodenný prístup ku klientom i k svojej práci. Odmenou za vynakladané úsilie sú mnohoročné partnerstvá s klientmi.

Naši TOP partneri

Držiteľ certifikátu